Why we get wrinkles?

Mistä rypyt johtuvat?

Rypyt kertovat eletystä elämästä ja johtuvat kahdesta syystä: kollageenin määrän vähenemisestä ja emootioista.

Mistä rypyt johtuvat?

Iho on sanattoman kommunikaation tärkein viestinvälittäjä. Tämän vuoksi myös iholla olevat juonteet ja rypyt kertovat tunne-elämästämme, jotka muodostuvat, kun ilmaisemme toistuvasti tunteitamme kasvojen ilmeiden kautta. Iho on kuin tarinankertoja, jonka pinnalle heijastuu erilaisia merkkejä eletystä menneestä elämästä sekä hyvinvointimme tilasta juuri nyt. Kiinalaisessa lääketieteessä käytetään ns. ”facea readingia” diagnostiikan yhtenä välineenä, johon kuuluu osana juonteiden tarkastelu kasvojen eri alueilla.

Rypyt johtuvat kollageenin määrän vähentymisestä

Rypyt johtuvat suureksi osaksi ihon kollageenin määrän vähentymisestä. Kollageeni on ihon tärkein tukiproteiini, joka pitää ihon lujana ja kimmoisana. Iän myötä kollageenia tuottavien fibroblastisolujen aktiivisuus vähenee ja lisäksi stressi sekä kehon hiljainen tulehdus vähentävät niiden toimintaa, joka aiheuttaa ennenaikaisen vanhenemisen merkkejä. Pitkittyneessä stressitilassa kehon kortisolitasot nousevat. Liiallisena määränä kortisoli alentaa ihon aineenvaihduntaa, purkaa kollageenisäikeistöä sekä estää fibroblasteja toimimasta ja kehittymistä normaalisti, jolloin sidekudos jäykistyy. Myös liiallinen UV-säteily ja oksidatiivinen stressi haurastuttavat kollageenisäikeistöä.

Kollageenin ja elastiinin lisäksi fibroblastit tuottavat soluväliaineen perusainetta. Soluväliaine on ihon hyvinvoinnin ja ikääntymisen kannalta tärkeässä roolissa, sillä solujen aineenvaihdunta tapahtuu sen kautta ja lisäksi se pitää sidekudokset kosteutettuina, joka mahdollistaa kasvojen lihasten sulavat liikkeet. Soluväliaineen määrän väheneminen johtaa ihon kimmoisuuden vähenemiseen, sidekudosten kuivumiseen ja jäykistymiseen sekä juonteiden syvenemiseen.

Soluväliaine on ominaisuudeltaan lepojähmeää, joka tarkoittaa, että sillä on kyky muuttua geelimäisestä ja juoksevasta koostumuksesta paksummaksi ja jähmeämmäksi. Jos soluväliaine jähmettyy ja paksuuntuu, solujen aineenvaihdunta ja sidekudosten liukukyky toisiaan vasten heikkenevät. Tällöin iho veltostuu, kasvoista tulee jäykän näköiset ja yleinen elinvoimaisuus vähenee. Lepojähmeän ominaisuuden vuoksi soluväliaine paksuuntuu ja jähmettyy, kun siihen ei kohdistu liikettä.

Juonteiden syntymistä ja ihon veltostumista ei voida estää, mutta fibroblastisolujen aktiivisuuteen ja soluväliaineen koostumukseen voidaan vaikuttaa elintavoilla sekä manuaalisilla hoitomuodoilla, kuten kosmeettisella gua shalla. Tämä hidastaa ihon rypistymistä ja veltostumista sekä vaikuttaa ikääntymisen merkkien yleiseen laatuun.

Rypyt johtuvat emootioista

Kollageenin vähenemisen lisäksi rypyt johtuvat emootioista. Näin ollen voisi sanoa, että jos et halua ryppyjä, pitäisi sinun olla ilmaisematta tunteitasi ja itseäsi ilmeiden kautta.

Kiinalaisen lääketieteen viiden elementin teoriassa on viisi pääasiallista tunnetilaa: viha, ilo, huoli, suru ja pelko. Näiden pääasiallisten tunnetilojen alle kuuluvat myös kärsimättömyys, turhautuminen, ahdistus, kateus, innostus jne. Tunnetilan ”pohjavire” määrittää sen, minkä pääasiallisen tunteen alle se kuuluu.

Kiinalaisen lääketieteen mukaan jokainen mainituista tunnetiloista on yhtä tärkeä. Viha on liikkeelle paneva ja aikaansaava voima, jolla on kyky kiertää esteet. Ilo ilmentää sosiaalisuutta, antamista ja vastaanottamista. Huoli liittyy toisista välittämiseen ja sympatiaan. Suru taas opettaa meitä luopumaan ja hyväksymään. Pelkoa tarvitaan paitsi selviytymiseen, mutta myös luottamukseen, sisäiseen viisauteen ja pitkäjänteisyyteen.

Länsimaissa ollaan totuttu siihen, että osaa näistä tunnetiloista ei ole soveliasta ilmaista, esimerkkinä tyypillisesti viha. Onneksi nykyään tunnetaidoista ja tunteiden tarpeellisuudesta puhutaan jo enemmän. Kiinalaisen lääketieteen mukaan jokainen tunne tulisi ilmaista ja niiden pitäisi antaa virrata vapaasti. Tämä tarkoittaa tietenkin sitä, että tunteisiin kuuluu niiden tarkastelu, jotta ilmaisu on mahdollista ketään vahingoittamatta, sekä tärkeiden oivallusten tekeminen niistä oman henkisen kehityksen kannalta.

Emootioiden ja ryppyjen välinen yhteys

Kiinalainen lääketiede näkee, että ilmaisemattomat tunteet varastoituvat kehoon, jolloin ne häiritsevät normaalia energian virtaamista. Kiinalaisessa lääketieteessä jokaisella pääasiallisella tunnetilalla ovat niitä vastaavat sisäelimet:

 

  • Viha vaikuttaa Maksaan – vertikaalinen juonne kulmakarvojen välissä
  • Huoli ja jatkuva ajattelu vaikuttavat Pernaan – horisontaaliset juonteet otsassa
  • Suru vaikuttaa Keuhkoihin – suupielistä alaspäin lähtevät marionettijuonteet
  • Pelko vaikuttaa Munuaisiin – horisontaaliset juonteet kaulassa
  • Ilo, hysteria ja maanisuus vaikuttavat Sydämeen – syventynyt nasolabiaalijuonne

 

Jokaiseen tunnetilaan liittyy ominainen kasvojen ilme ja kyseistä ilmettä tuottavat lihakset. Yllämainitut juonteet ovat vain yksi esimerkki kullekin tunnetilalle ominaisesta juonteesta. On tyypillistä, että ilmaisemme itseämme tietynlaisten ilmeiden kautta, jotka ovat ominaisia meille ja aivomme ovat ohjelmoituneet tuottamaan niitä. Tehokkain tapa opittujen kaavojen ja tunteiden purkamiseen on lihasten tietoinen rentouttaminen.

Kosmeettinen gua sha on tehokas keino ryppyjen hoitamiseen luonnollisesti. Se tapahtuu rentouttamalla ryppyjä aiheuttavia mimeettisiä lihaksia. Tämä edellyttää kasvojen lihasten ja ilmeiden anatomian tuntemista. Lisäksi kosmeettinen gua sha käsittely ja akupainanta stimuloivat kasvojen hermopäätteitä, joka rentouttaa koko hermostoa. Kasvojen lihasten rentouttaminen aktivoi myös vagushermoa. Kasvojen rentouttaminen voi siis auttaa tasapainottamaan tunteita ja vähentää siten ryppyjen muodostumista.

Säännöllisen gua sha hoidon myötä rypyt madaltuvat, mutta syvälle kudokseen juurtuneita ryppyjä on mahdoton saada täysin katoamaan. On kuitenkin tyypillistä, että esimerkiksi kulmakarvojen välissä oleva vertikaalinen juonne hälvenee ja madaltuu, kun hoitoa tekee säännöllisesti ja rutiineihin kuuluu lisäksi muitakin hermostoa rentouttavia harjoituksia, kuten meditaatiota, syvärentoutusta tai yin-joogaa. Stressin ja huolien myötä juonteet syventyvät yleensä uudelleen. Onko lopulta kuitenkaan oleellista, kuinka syviä ryppyjä kasvoissa on, jos hoitojen sivuvaikutuksena näytät ja tunnet itsesi elinvoimaiseksi, tietoisuus omasta ihosta, kehosta ja tunne-elämästä lisääntyy ja elämästä tulee tasapainoisempaa ja rennompaa?

Yin Your Skin level 2 – Advanced Facial Gua Sha verkkokurssi sisältää kosmeettisen gua shan edistyneempiä tekniikoita. Kurssilla perehdytään mm. kasvojen lihaksiin ja ilmeiden anatomiaan.

Kuvat Riikka Kantinkoski

Shop by category

YYS Complete Experience online course

Yin Your Skin Gua Sha Advanced Level 2

Information choosing the gua sha tools