Shenin aspektit

Kiinalaisessa lääketieteessä yksi merkittävä osa kehon ja mielen muodostamaa erottamatonta kokonaisuutta on jokaiseen sisäelimeen liittyvä oma psyykkinen, henkinen tai mentaalinen aspekti. Niitä kutsutaan Shenin aspekteiksi.

Elämän Perusaineet

iinalaisessa lääketieteessä elämällä on viisi Perusainetta. Ihmisen kehon, mielen, tunne-elämän ja sielun hyvinvointi ja toiminta on riippuvainen näiden Perusaineiden riittävästä saatavuudesta mahdollisimman vaivattomasti. Viisi Perusainetta ovat nimeltään Qi, Veri, Jing eli Essenssi, Shenja Jin Ye eli kehon Nesteet. Tässä artikkelissa keskityn Sheniin ja sen viiteen aspektiin.

Shen sanaa on vaikea kääntää täydellisesti, mutta yleensä sen sanotaan kuvaavan ihmisen sielua ja mieltä. Shen syntyy ihmisen hedelmöityksen hetkellä, jonka vuoksi se kuuluu Varhaisen Taivaan energioihin (joka tarkoittaa ennen syntymää tapahtuvaa aikaa). Shen edustaa ihmisen syvintä tietoisuutta omasta itsestään ja hänen ainutlaatuisuuttaan. Elina Hytönen sanoo kirjassaan, että Shen tekee meistä yksilön.

Shen liittyy ihmisen elämässä kaikkeen tietoiseen ja tiedostamattomaan, se on läsnä kaikkialla ja valvoo esimerkiksi sikiön kasvaessa kohdussa sisäelinten kehittymistä. Se määrää ihmisen vitaliteetin, peruskunnon ja kehityksen. Shen asuu ihmisen Sydämessä ja se on tietoinen kaikesta, mitä sisäelimissä ja kehossa tapahtuu (Kiinalaisessa lääketieteessä mm. sisäelimet kirjoitetaan isolla alkukirjaimella, koska niillä nähdään olevan lukemattomia muita funktioita länsimaiseen lääketieteeseen nähden, joten kirjoitusasu auttaa hahmottamaan tätä eroa).

Shenin läsnäolon voi nähdä ihmisen silmistä ja kasvoista säteilynä, jota sanotaan Shen Mingiksi (Ming sana tarkoittaa kirkkautta, selkeyttä ja loistoa). Kun keho, mieli ja sielu ovat harmoniassa ja ihminen voi hyvin, shen loistaa silmistä kirkkautena ja ihosta kuulautena.

Shenin viisi aspektia

Kiinalaisessa lääketieteessä yksi merkittävä osa kehon ja mielen muodostamaa erottamatonta kokonaisuutta on jokaiseen sisäelimeen liittyvä oma psyykkinen, henkinen tai mentaalinen aspekti. Niiden summa muodostaa ns. Globaalin Shenin. Näitä aspekteja on viisi: Hun, Po, Zhi, Yija Sydämen Shen.

”Sydämen Shen kokoaa ja yhdistää Hun ja Pon ja liittää yhteen älyn (Yi) ja tahdonvoiman (Zhi).”

– Yu Chang

Hun – kuvien antaja, joka asuu Maksassa

Shenin aspekteista Hun (joita on 3 kpl), jota nimitetään eteeriseksi sieluksi, asuu Maksassa. Hun on ihmisessä jo ennen syntymää ja se poistuu kuolemassa ylös Taivaaseen Shenin mukana. Hun on energialtaan hyvin yanginen, eli kevyt ja se pyrkii nousemaan ylöspäin ja laajenemaan. Tämän vuoksi se tarvitsee Maksan yiniä, joka ankkuroi sen ja tuo Hunille rauhaa.

Hunin sanotaan olevan kuvien antaja, joka liittyy mielikuvitukseen, visioihin ja unelmointiin. Lisäksi Hun liittyy unien näkemiseen, alitajuntaan, mielikuvitukseen, luovuuteen, visioihin, tavoitteiden ja elämäntarkoituksen löytämiseen ja rohkeuteen toteuttaa ideoita. Hun liikkuu öisin ja sanotaankin, että nukkuessamme Hunit ”tapaavat” ja matkustavat ”toiseen maailmaan”, josta ne tuovat viestejä unien kautta. Levoton uni ja liiallinen unien näkeminen sekä unissakävely liitetään Hunin häiriöihin ja siten myös Maksan häiröihin. Kun Maksan Veri on runsas, Hun on levollinen ja ihminen nukkuu hyvin.

Hyvistä ideoista ja projekteista ei kuitenkaan tule mitään, jos Shen on heikko eikä jaksa ”koota” Hunia. Visiot ja oivallukset tarvitsevat siis levollisuutta ja selkeyttä. Liiallinen Hunin liike aiheuttaa maanista käytöstä ja mieli voi olla sekava ja kaoottinen. Liian vähäinen liike aiheuttaa puolestaan masennusta ja ihminen voi olla vailla tavoitteita sekä unelmia.

Po – kotitaloushenki, joka asuu Keuhkoissa

Pota kutsutaan ihmisen ”kotitaloushengeksi”. Se on aspekteista yinisin ja peräisin Maasta, toisin kuin muut aspektit, jotka ovat peräsin Taivaasta. Pot (joita on 7 kpl) ovat elossa vain ihmisen elämän ajan eli se on sidottu kehoon. Po on ihmisen ”lihallinen sielu”, joka liittyy elintoimintoihin, aisteihin, vaistoihin, hengitykseen, sydämenlyönteihin, ruoansulatukseen ja ihmisen pitämiseen elossa.

Po on aktiivinen erityisesti päiväsaikaan ja ikään kuin valvoo ettemme loukkaa itseämme. Se auttaa myös ihmistä sopeutumaan erilaisiin tilanteisiin. Po liittyy vahvasti Jingiin eli Essenssiin, sillä se auttaa Jingin liikkeelle, jotta se voi ravita kaikkia prosesseja elimistössä.

Pon toiminta tavoittaa myös aistit. Sen avulla ihminen aistii fyysisiä tuntemuksia sekä pystyy kuulemaan ja näkemään. Ihon tuntemukset, kuten kipu ja kutina liittyvät myös Pohon, joka selittää, miksi tunne-elämän jännityksen heijastuvat ihoon.

Zhi – tahdonvoima, joka asuu Munuaisissa

Hunit ja Pot ovat henkisiä olentoja, Zhi ja Yi puolestaan mielen ominaisuuksia. Zhi asuu Munuaisissa, se on Varhaisen Taivaan energiaa ja antaa ihmiselle elämisen tahdon. Se edustaa tahdonvoimaa, jonka avulla ihminen toteuttaa tavoitteitaan. Munuaisten tahdonvoima edustaa suunnitelmallisuutta elämän suurissa suuntaviivoissa, Sappirakkoon liittyy puolestaan päätöksenteko päivittäisissä asioissa.

Zhihin liitetään tahdon lisäksi päämäärätietoisuus, suunnitelmallisuus ja sinnikkyys. Lisäksi lähimenneisyyden tapahtumien muistaminen kuuluu Zhille.

Sana Zhi tarkoittaa tahtoa, toivomusta, päämäärää ja pyrkimystä. Ihmistä voi sanoa viisaaksi, kun hänellä on voimaa, kykyä, nokkeluutta ja taitoa elää ja tehdä työnsä hyvin sekä tahdonvoimaa, jolla hän pyrkii tavoitteisiinsa. Liiallinen kunnianhimo kuitenkin kuluttaa Zhitä. Jos Shen on heikentynyt eikä osaa punnita arvoja, voi tahdon toteuttamisesta tulla myös tuhoavaa.

Yi – ajatus ja äly, joka asuu Pernassa

Yi on Myöhemmän Taivaan energiaa (eli syntymän jälkeen tapahtuvaa), joka hallitsee ajattelua, pohtimista, muistamista, keskittymistä, oppimista ja asioiden mieleenpainumista. Muistin funktioista juuri oman työn, erikoisalan, opiskeltavien asioiden tai yksityiskohtien muistaminen liitetään Yihin, joka asuu Pernassa.

Yi osaa luoda muodon Maksan antamalle mielikuvitukselle, visioille ja inspiraatiolle. Se edustaa ajattelua ja ajatus, eli Si asuu Pernassa. Kun Perna on vahva, on ajattelu selkeää ja kirkasta ja keskittymiskyky on hyvä. Jos Yi on häiriintynyt ajatukset eivät kulje sukkelasti, muisti huononee, ajatukset kiertävät kehää ja ihminen voi kärsiä aivosumusta, jolloin ajatus ei ole kirkas.

Liiallinen ajattelu, aivotyö ja asioiden murehtiminen haittaavat Pernan toimintaa ja siten myös heikentävät Yitä.

Sydämen Shen – tietoisuus, äly ja viisaus, joka asuu Sydämessä

Sydämen Shen on tietoinen kaikkien muiden sisäelinten psyykkisten aspektien hyvinvoinnista ja kaikista tunteista, joita eri sisäelinten toimintaan liittyy ja mitä Kiinalaisessa lääketieteessä pidetään sisäisinä sairauksien syinä. Sydän kerää Shenin välityksellä itseensä elimistön kaikki tunteet, havainnoi ne ja tuntee ne – tämän vuoksi kaikki tunteet vaikuttavat Sydämeen.

Sydämen Shen liitetään kaikkiin ihmisen mentaalitoimintoihin kuten ajatteluun, menneiden asioiden muistamiseen, tietoisuuteen, syviin oivalluksiin, arvojen puntarointiin, älyyn, viisauteen, ideoihin, uniin ja kykyyn tiedostaa itseään.

”Sydän on elämän juuri ja Shenin asuinsija… Keuhkot ovat Qin juuri ja Pon asuinsija… Munuaiset ovat sinetöidyn varaston (Jing) juuri ja Zhin asuinsija… Maksa on harmonisoinnin juuri ja Hunin asuinsija, sen ihmisen henkisen osan, joka nousee Taivaaseen.”

– Suwen, luku 9

Lähteet:

Elina Hytönen: Lohikäärmeen lääketiede – Kiinalaisen lääketieteen perusteet

Kiinalaisen lääketieteen akatemia: luentomateriaalit

Elina Hytönen: Lohikäärmeen lääketiede – Kiinalaisen lääketieteen perusteet

Kiinalaisen lääketieteen akatemia: luentomateriaalit

Kuvat Riikka Kantinkoski

Shop by category

YYS Complete Experience online course

Yin Your Skin Gua Sha Advanced Level 2

Information choosing the gua sha tools