What happens underneath the skin when we age?

Ikääntyvä iho & ikääntymisen merkkien luonnollinen hoito

Mitä ihon pintaa syvemmissä kerroksissa tapahtuu, kun ikäännymme? Miten muutokset näkyvät kasvoilla ja miten ikääntymisen merkkejä voi ehkäistä?

Ikääntymisen myötä kaikki ihon toiminnot hidastuvat. Yksi merkittävimmistä muutoksista on sidekudosten joustavuuden ja kosteuspitoisuuden aleneminen – ja se johtuu suureksi osaksi fibroblastien toiminnan heikkenemisestä.

Fibroplastit tuottavat kollageenia, elastiinia ja soluväliaineen perusainetta. Soluväliaine on geelimäistä nestettä, joka kosteuttaa sidekudoksia ja mahdollistaa niiden liukumisen toisiaan vasten.

Rasvakudoksessa sijaitsevat, kollageenista muodostuvat vertikaaliset ligamentit tukevat ihoa ja erottavat rasvan lokeroihinsa, rasvapatjoihin. Ikääntymisen myötä ligamentit haurastuvat ja veltostuvat, jolloin rasvapatjat eivät pysy enää omilla paikoillaan.

Rasvakudoksen määrä vähenee iän myötä

Rasvakudos on tärkeää ihon muodolle, volyymille ja tuelle – vaikka meidät onkin opetettu näkemään rasva negatiivisena asiana. Rasvakudos tukee pystysuunnassa sitä halkovia ligamentteja. Ikääntymisen myötä rasvakudos surkastuu, joka aiheuttaa rasvapatjojen valumisen alaspäin. Ikääntymisen myötä rasvapatjat muuttavat siis paikkaansa kahdesta syystä: rasvakudoksen surkastumisen vuoksi sekä kollageenista muodostuvien ligamenttien haurastumisen vuoksi.

Rasvapatjojen väliset rajat piirtyvät myös selkeämmin esille, kun ne erkaantuvat toisistaan. Rasvapatjojen valuminen näkyy erityisesti nasolabiaalin ja marionettijuonteiden alueella, silmien alla sekä yläluomella.

Myös luustossa ja lihaksissa tapahtuu muutoksia

Kasvojen luustossa tapahtuu ikääntymisen myötä resorptiota, joka luonnollisesti muuttaa sen päällä olevien kudosten paikkoja. Yläleuanluu pienenee ja vetäytyy, silmäaukot suurenevat, nenäaukko leventyy ja alaleuanluu pienenee sekä vetäytyy.

Kasvojen lihakset puolestaan surkastuvat ja niiden funktiot heikkenevät. Lihakset ovat iän myötä jatkuvasti hieman supistuneena, joka alentaa niiden liikelaajuuksia, eli lihakset jäykistyvät. Näin myös ilmejuonteet syvenevät.

Miksi kosmeettinen gua sha on tehokas healthy-ageing metodi?

Kosmeettisessa gua shassa juonteita hoidetaan vapauttamalla mimeettisten lihasten jännityksiä ja tekemällä sidekudoksiin lisää tilaa. Jähmeää kudosta pehmitetään ja lihaksia rentoutetaan.

Kosmeettisen gua shan tekniikka perustuu hitaille vedoille, mekaaniseen tensioon. Tämä stimuloi mekanoreseptoreita, jotka vaikuttavat keskushermostoon ja vapauttavat sidekudosten ja lihasten jännityksiä mahdollistaen sidekudosten ja säikeiden uudelleenmuotoilun ja uudelleenjärjestelyn.

Mekaaninen tensio huuhtelee kudoksia, kuin puristaisi pesusientä. Kudosneste, joka sisältää vapaita radikaaleja työntyy eteenpäin mahdollistaen kudosten täyttymisen uudelleen nesteestä ja hapesta, kun tensio vapautetaan. Tekniikka parantaa kudosten aineenvaihduntaa, kosteuspitoisuutta ja kudosten välistä liukukykyä. Näin kasvot näyttävät elinvoimaisilta, iho kirkastuu, veltostunut kudos kiinteytyy ja kasvojen luusto piirtyy selkeämmin esille.

Miten kosmeettista gua shata voi opetella?

Kosmeettinen gua sha on metodi, jonka kuka tahansa oppii, kun vain harjoittelee – ja saa opastuksen oikeaan tekniikkaan. Yin Your Skin Complete Experience -verkkokurssi tarjoaa gua shan perusteet helpossa, käytännöllisessä ja visuaalisesti inspiroivassa muodossa.

Yin Your Skin Gua Sha Advanced Level 2 puolestaan tarjoaa jatkokurssin niille, jotka haluavat syventää osaamistaan ja saada vielä vaikuttavampia tuloksia. Lue myös artikkeli sopivan gua sha -välineen valinnasta.

Shop by category

YYS Complete Experience online course

Yin Your Skin Gua Sha Advanced Level 2

Information choosing the gua sha tools